Pálení ovocných kvasů

Pěstitel doveze v domluveném termínu kvas zbavený „koláče“(plíseň/tuhá vrstva na povrchu kvasu). Může se účastnit celého procesu pálení, případně se s obsluhou pálenice dohodne na termínu vypálení a odběru hotového destilátu. Minimální množství kvasu pro samostatné pálení je 70 litrů. V případě, že máte menší množství, je možné domluvit spojení kvasu s dalším pěstitelem.

Příprava a uskladnění kvasu

Služba určená především pro pěstitele, který nemá k dispozici prostory, nádoby a zařízení na uskladnění a zpracování ovoce. Pěstitel doveze dle předchozí tel. domluvy zralé ovoce, které převezme obsluha pálenice(ovoce musí být čerstvé, čisté, bez hniloby). Ovoce je následně zpracováno na kvas a ošetřeno kvasinkami a enzymem. Kvas každého pěstitele je uskladněn v samostatné nádobě s přiděleným číslem, nedochází tak ke smíchání ovoce více klientů. Samotné pálení probíhá přibližně po 8-10 týdnech.

Moštování ovoce

Od sezóny 2016/2017 je možné moštování z Vámi dodaného ovoce. Termín moštování je nutné předem domluvit na uvedeném tel. čísle.

Měření zbytkového cukru v kvasu

Pokud si pěstitel není jistý, kdy nastane vhodná doba pro vypálení, přinese do pálenice malé množství šťávy z kvasu (stačí několik ml ve sklenici). Pracovník pálenice zjistí pomocí refraktometru obsah zbytkového cukru a dohodne s pěstitelem termín pálení.

Prodej šlechtěných kvasinek a enzymů

Sušené aktivní násadové kvasinky kmene Saccharomyces cerevisie vhodné pro zakvašování všch druhů ovocných kvasů - zajišťují lepší využití cukrů a vyšší výtěžnost alkoholu. Enzym zajišťuje úplné uvolnění ovocných šťáv a následné hluboké prokvašení ovoce.

Prodej lahví a dárkového skla na destilát

Pronájem kvasných nádob

 

Služby

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.